TYNKOLIT-T 33KREISEL TYNKOLIT T 330

Kasutusalad:
Krunt on ettenähtud aluspinna katmiseks enne mineraal-, akrüül- ja mosaiikkroviga katmist. Parandab naket ja tugevdab aluspinda, hõlbustab värvimist ja krohvimist.

Toote omadused:

 • Veekindel
 • Külmakindel
 • Auru läbilaskev
 • Suurendab pinnase haardumist
 • Hõlbustab krohvimist
 • Vähendab aluspinna imavust

Toote koostis:

 • Akrüülpolümeeri vesidispersioon
 • Puhastusained
 • Kvartsilisandid
 • Titaanvalge
 • Vesi

Märkused:
Tööde teostamisel ebasoodsatel ilmastikutingimustel kasutada spetsiaalseid katteid, et piirata väliste tegurite mõju. NB! Krundi toon võib veidi erineda krohvi toonist, krundiga katmine erineb värviga ktmisest. Kasutada tuleb kogu soojusisolatsioonisüsteemi komp

Pakend:

 • 7 kg/nõu, 80 ühikut/alusel.
 • 21 kg/nõu, 33 ühikut/aluse

Tehnilised andmed

Kulu alates: 0.2 kuni 0.3kg/m² pH u. 7

Värv: valge või toonitud

Kuivamisaeg: u. 4h

Valmis katmiseks: peale u. 24 tundi

Üldised märkused: Toote ohutuskaart asendab kõiki eelnevaid versioone.Informatsioon ja kogu tehniline teave, näitab meie praeguseid teadmisi ja praktilisi kogemusi. See on üldine teave, mis ei kohusta tootjat võtma vastutust töötluse ja kastusviisi eest, sest kasutustingimustes võib esineda erinevusi.Seda toodet tuleb kasutada vastavalt nõutavatele tehnilistele teadmistele töötervishoiu ja tööohutuseeskirjadele. Vältige kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel, loputada ohtra veega ja konsulteerida arstiga. Soovitav kasutada kindaid, kaitseprille ka kaitseriietust.

Lae alla TYNKOLIT-T 33 infomaterjal »
Lae alla TYNKOLIT-T 33 tehniline kaart »

Kui sa soovid rohkem infot meie müüdavate kaupade kohta või soovid projektimüüki siis võta meiega ühendust. Vastame Teile esimesel võimlausel.