Soojustatud valuplokid

 

Lakka soojustatud plokkidest valmistatud välissein on pikaajaline, energiasäästlik, vaikne ja tulekindel.  Soojustatud plokkide isolatsiooniks on kasutatud polüstüreeni (EPS). Meie soojustatud plokkides kasutatavad isolatsioon ei sisalda tervisele kahjulikku tuletõkestit (HBCD, heksabromotsüklododekaani).

Lakka soojustatud plokk EMH-400PRO grafiit on kivimaja jaoks kindel valik. Uus EMH-350PRO grafiit on sobilik poolsoojustatud ruumide ehitamisel. Kui eelistate ehitist mida saab katta samal aastal, siis sobib EKO-380P grafiit.

EH-250P ja EH-300 sobivad poolsoojustatud ruumidesse ja sokli pikipoolituseks.

 

 

EMH-400 PRO grafiit

 

EMH-400 PRO grafiit valuplokid esindavad soojustatud valuplokkide kõrgkihti. Plokkidega ehitad massiivsed seinad, mille omadusteks on hea soojusisolatsioon, kandevõime ja hea heliisolatsioon. Plokk sobib suurepäraselt maja väliseinte ehitamiseks, nõudlike pinnasesurvega ehitiste rajamiseks nt. keldikorruste ehitamiseks. Ploki sile pind, mõõdutäpsus ja suurepärased tehnilised omadused tagavad suurepärase lõpptulemuse.

 

Emh 400 350

 

 

 

 

 

 

 
* Valatud ehitis, sisemine tasanduspind 5 mm, välispidine krohvikiht 10 mm
Osaplokipaari väärtused samad kui tervel plokil

 

Lakka EMH 400PRO GRAFIITEMH-400 PRO grafiit valuplokk

Suurus: 400 mm x 598 mm x 200 mm
Kulu: 8,33 tk/m2
Kaal: 26 kg
Alusel: 36 tk

 

Lakka EMH 400pro NURKEMH-400 PRO grafiit nurk

Suurus: 400 mm x 598 mm x 200 mm
Kaal: 27 kg
Alusel: 30 tk

 

Lakka EMH 400PRO OTSAPLOKKEMH-400 PRO grafiit otsaplokk

Suurus: 400 mm x 598 mm x 200 mm
Kaal: 26 kg
Alusel: 36 tk

 

EMH 400PRO OSAPLOKIPAAREMH-400 PRO grafiit 1/3 ja 2/3 osaplokipaar

Suurus: 400 mm x 198 mm + 398 mm x 200 mm
Kaal: 9 / 17 kg
Alusel: 36 tk / 36 tk

 

EMH-350 PRO grafiit

 

EMH-350 PRO grafiit plokk vali siis, kui ehitad poolsoojustatud ruume nagu laod, garaažid või tööstushooned. Kasuta plokke ka siis, kui teed vundamenti, millelt nõutakse head kandetugevust. EMH-350 PRO sobib ka pinnasesurvega keldritele. Ploki tehnilised omadused on täpselt samad, mis suuremal EMH-400 PRO grafiit plokil.

 

EMH 350PRO grafitEMH-350 PRO grafiit valuplokk

Suurus: 350 mm x 598 mm x 200 mm
Kulu: 8,33 tk/m2
Kaal: 26 kg
Alusel: 36 tk

 

EMH 350PRO nurkEMH-350 PRO grafiit nurk

Suurus: 350 mm x 548 mm x 200 mm
Kaal: 25 kg
Alusel: 30 tk

 

EMH 350PRO OTSEMH-350 PRO grafiit otsaplokk

Suurus: 350 mm x 598 mm x 200 mm
Kaal: 26 kg
Alusel: 36 tk

 

EMH 350PRO osaplokipaarEMH-350 PRO grafiit 1/3 ja 2/3 osaplokipaar

Suurus: 350 mm x 198 mm + 398 mm x 200 mm
Kaal: 9 / 17 kg
Alusel: 36 tk / 36 tk

 

EMH 350PRO pikutiEMH-350 PRO pikuti poolitatud plokipaar

Suurus: 175 mm + 175 mm x 598 mm x 200 mm
Kaal: 13 / 13 kg
Alusel: 36 tk / 36 tk

*Sobib soojustatud valuplokkehitistele (EMH-350 PRO ja EMH-400 PRO), vahelagede ja ventileeritavate põrandate ühendamiseks.

 

EKO 380-P grafiit

 

Uue põlvkonna peenvuugiga laotavad EKO-380P grafiit soojusplokid on suurepärane valik, kui ehitiselt nõutakse väga head soojusisolatsiooni, tihedust ja lihtsaid töövõtteid. Plokid on osaks tapp-liite plokkide ehitussüsteemis. Tänu plokkides olevatele tappidele väheneb ladumise aeg ja segu kulu. See annab võimaluse katta ehitis pinnakattematerjaliga samal aastal.

 

 Eko 380

 

 

 


* Plokimassi survetugevus
** Sisemine tasanduskiht 5 mm, välimine kiht 10 mm

 

EKO 380PEKO-380P grafiit 

Suurus: 380 mm x 598 mm x 195 mm

 

 

EKO 380P sillusplokk

 

EKO-380P grafiit sillusplokk

Suurus: 400 mm x 598 mm x 200 mm

 

EKO 380Pnurk

 

EKO-380P grafiit nurk

Suurus: 380 mm x 598 mm x 195 mm

 

EH 300, EMH-300 ja EH-250P

 

Laotav tava soojusplokk EH-300 sobib hästi poolsoojustatud hoonete ehitamiseks nt ladude ja garaažide välisseinad, samuti suuremat müüritiste paksust nõudvate vundamentide ehitamiseks.

 
EH 300 250P

 * Plokimassi survetugevus

 

EH 300EH-300 

Suurus: 300 mm x 590 mm x 190 mm

 

 

EH 300 nurkEH-300 nurk

Suurus: 300 mm x 590 mm x 190 mm

 

 

lakka emh 300EMH-300 isolatsiooniplokk

UUDNE! Soojustusvormiplokk EMH-300 sobib kasutamiseks EH-300P plokkkonstruktsioonide, vundamentide ja maandusseinte talaplokina. Eraldi nurgaplokke pole, nurgad tuleb saagida kohapeal.
T-terasprofiil 60 vahede ületamiseks. Ei mingeid külmasildu. U-väärtus 0,49 W/m²K.
Suurus:
300 mm x 598 mm x 198 mm

 

 

250PEH-250P

Suurus: 250 mm x 598 mm x 195 mm

 

Kui sa soovid rohkem infot meie müüdavate kaupade kohta või soovid projektimüüki siis võta meiega ühendust. Vastame Teile esimesel võimlausel.